DEVALİ ANADOLU LİSESİNDE AŞURE GÜNÜ

Bilindiği gibi hemen her toplumda çeşitli yönlerden önemli
sayılan günler, geceler ve aylar vardır. Bu zaman dilimlerinde, meydana geldiği
varsayılan ya da gerçekten meydana gelmiş olan bir takım olaylar sebebiyle
çeşitli törenler, kutlamalar veya yas törenleri yapılagelmiştir. Dayandıkları
olayların ve sebeplerin tarihi realitelere uygunlukları tam olarak tespit edilemeyip
tartışılsa da, bu tür zaman dilimlerinin toplumların hayatında önemli birer olay haline geldikleri gerçektir. Bunlar ortak değerlere sahip toplulukların sosyal ve kültürel hayatları canlı tutan unsurlardır.

Konuya öncelikle “Aşure” kelimesinin anlam ve kökeni hakkındaki bilgilerden başlayalım . Arapça kaynaklarda tam olarak “Aştıra” şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan “aşr” ve “aşir” veya develerin güdülmesiyle ilgili “ışr” kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu
gibi, Arapça’da “faula” vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice’den
geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta,
kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

Biz Müslümanlar için önem taşıyan bu günü  Dev Ali Anadolu Lisesi olarak kutlamak istedik

Hepimizin Aşure günü mübarek olsun .


Google is estimating the number of books in the as part of its ambitious goal http://best-essaywriter.net/ of organizing the entire world`s information

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir